Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2021

Στο φάκελο με τα συνημμένα αρχεία, αναρτώνται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2021.

Η ανάρτηση ανανεώνεται συνεχώς με επιπλέον αρχεία.

Δείτε τις δηλώσεις, εδώ.

                deyatneo181