Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (19/1/2022)


Στις 19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄, θα γίνει τακτική δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181