"Αξιοποίηση και επανάχρηση του παλαιού Δημαρχείου"

Ο Δήμος Τρίπολης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αξιοποίηση και επανάχρηση του παλαιού Δημαρχείου".

Όλα τα αρχεία, θα βρείτε εδώ.

                deyatneo181