«Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των λοιπών Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2022»

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε τη διακήρυξη για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των λοιπών Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2022».

Διαβάστε τα αναλυτικά στοιχεία, ΕΔΩ. 

                deyatneo181