Οι πίνακες για την πρόσληψη καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων

Οι πίνακες για την πρόσληψη καθαριστών - καθαριστριών σχολικών μονάδων ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Τρίπολης.

Τα σχετικά αρχεία, θα βρείτε εδώ.

                deyatneo181