Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (31/8/2022)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          

                          

Τρίπολη,  26-8-2022                         

Αρ. Πρωτ.: 25131

                                                                     

 

ΠΡΟΣ

1)   Τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

2)   Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

3)   Επικεφαλής παρατάξεων

4)   κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

5)   κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δ.Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Εκτέλεση υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

 

 1. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Τρίπολης και αποκατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ.

 

 1. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016» προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες για την υποδομή ηλεκτροδότησης γηπέδου στο χώρο προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων, στην περιοχή «Μεγαβούνι» της ΔΕ Βαλτετσίου»

 

 1. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού 580.000,00 ευρώ.
 2. Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στη ΔΕ Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων πλημμυρικών καταστάσεων της 25ης Ιουνίου 2016» προϋπολογισμού €648.500,00.

 

 1. Περί καταβολής πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους κοινοτήτων Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή Πολιτιστικού τέλους ποσού €50.000,00.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Τριμελές ) κατά την δικάσιμο της 11-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ626/14-7-2022, Αρ. Πιν. 16, Αρ. Καταχ. ΑΓ104/3-6-2022) αγωγής ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄ Μονομελές) κατά τη δικάσιμο της 20-9-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κλ. ΚΛ478/13-5-2022, αρ. πιν. 22, ΠΡ224/11-7-2018 προσφυγής της Τράπεζας Πειραιώς κατά του Δήμου Τρίπολης.(Μετά την Α223/2020 προδικαστική).

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Τριμελές ) κατά την δικάσιμο της 11-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. ΚΛ620/14-7-2022, Αρ. Πιν. 14, Αρ. Καταχ. ΑΓ21/7-2-2022)  αγωγής της «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.» και μετόχου της κατά του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄. Τριμελές)  κατά τη δικάσιμο της 20-9-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση  ορισθησομένη,  προς αντίκρουση της (αρ. κλ. ΚΛ 317/17-3-2022 αρ. πιν. 7, ΑΒΕΜ: ΑΓ10/3-2-2022) αγωγής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SOCIALITY κατά του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Α΄ Τριμελές) κατά τη δικάσιμο της 11-10-222 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης μετά την Α111/2022 προδικαστική.

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 

 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 

 1. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω προβλημάτων υγείας

 

 1. Ανάκληση της αρ. 571/2022 Α.Ο.Ε και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της δράσης με τίτλο: «ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΥΘΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ SERIOUS GAMING» ΤΟΥ Χ.Π. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ».

           

 1. Περί έγκρισης Α.Δ.Σ. του Ν.Π. με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας «Αναβάθμιση, Συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού ετών 2022 - 2023» 

 

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος».

 

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης έτους 2022»

 

 1. Πραγματοποίηση δράσης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, στις 7/9/2022 στην Κοινότητα του Αγ. Κων/νου Δήμου Τρίπολης με τη στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Αγιοκωνσταντινιωτών (Ματζαγριωτών) Μαντινείας με τίτλο " Άγιος Κων/νος ...........τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω"

 

 

 

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους να ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  της Οικονομικής Επιτροπής    

     

 

 

                                            Τζιούμης Κωνσταντίνος

                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181