Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης"

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης".

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία, εδώ. 

                deyatneo181