«Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Τρίπολης»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αρχεία για τον διαγωνισμό για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Τρίπολης».

Διαβάστε περισσότερα, εδώ.

                deyatneo181