Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Τρίπολης (1/11/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/νση : Αταλάντης & Λαγοπάτη

  Τ.Κ. 221 32 Τρίπολη

Τηλ. : 2713 - 600426

Τρίπολη  27 Οκτωβρίου 2022                                       

                            Αρ. Πρωτ.: 90

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου

της Κοινότητας Τρίπολης

 

Κοινοποίηση:

Δήμαρχο Τρίπολης

κ. Κωνσταντίνο Τζιούμη

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την 1η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης (Εθνικής Αντίστασης 43), σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφετέρια - μπαρ», στον εσωτερικό χώρο, με την επωνυμία «Mancja Kristina του Ilia», που βρίσκεται επί της οδού Ιερολοχιτών 3 στην Τρίπολη.
  1. Έκφραση γνώμης επί τηςΜελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: "Μονάδα επεξεργασίας - παραγωγής αδρανών υλικών και ανακύκλωσης στη θέση Βαλτετσόρεμα Τ.Δ. Μάκρης, Δ.Ε. Τριπόλεως ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

 

                deyatneo181