Βελτίωση οδού πρόσβασης στην Ι. Μ. Επάνω Χρέπας

Ο Δήμος Τρίπολης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης στην Ι. Μ. Επάνω Χρέπας» Εκτιμώμενης αξίας 100.806,45 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).

Τα σχετικά αρχεία, διαβάστε εδώ. 

                deyatneo181