Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-06-2015

Σας καλούμε την  29ην Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00   σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης- ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.
 1. Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση του 4ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Υλικών άρδευσης υπηρεσίας πρασίνου.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων ΦΑΞ Δήμου Τρίπολης.
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία: «Αναβάθμιση και Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού έτους 2015».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών σχεδίασης και υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τιμολόγησης και ελέγχου θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Τρίπολης».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου:  «Εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Τρίπολης».
 1. Ορισμός δικηγόρου για  υπεράσπιση Δημοτικού Υπαλλήλου σε ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εναντίον του  κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, κλητήριο Θέσπισμα Α11/193 του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως, κατά τη δικάσιμο αυτού την 24-9-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για  σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ.Α.Δ.Π., για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ. πρωτ. 52413/19395/3-6-2015 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αρκαδίας, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, επίδοσης της Αίτησης Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Τρίπολης».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου:  «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τεγέας».
 1. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 164/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τριπόλεως και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 1. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Παπαγεωργάκη Παναγιώτας, σχετικά με την υπ’ αριθ. 70/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, που εκδόθηκε μετά από αίτηση του Κων/νου Κουτσιούμπη σε βάρος του Δήμου Τρίπολής.

Σε  περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                               

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                           Της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181