Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-09-2015

Σας καλούμε εκτάκτως  την 21η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Πλύσιμο πλατειών, οδών και ηρώων Δ.Κ. Τρίπολης».

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Άμεση ανάγκη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών ενόψει των τριήμερων εκδηλώσεων του εορτασμού της άλωσης της πόλης, που θα διεξαχθεί από 25-9-2015 έως και 27-9-2015.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ