Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02/12/2015

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 2α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την «Ενοικίαση – τοποθέτηση – λειτουργία και καθαρισμός δύο (2) χημικών φορητών τουαλετών κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων».
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την: Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων ειδών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την διακόσμηση της πόλης”.
Λόγος του κατεπείγοντος:

1. Άμεση ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Ενοικίαση – τοποθέτηση – λειτουργία και καθαρισμός δύο (2) χημικών φορητών τουαλετών κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων» για χρήση των στην Πλ. Άρεως της πόλης Τρίπολης, ενόψει των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

2. Αναγκαιότητα προμήθειας Χριστουγεννιάτικων ειδών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την διακόσμηση της πόλης, ενόψει των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181