Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24-11-2015

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

 προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. Αποδοχή δωρεάς του Κοινωφελούς ιδρύματος: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΙΟΧΑΛΚΟ»

Λόγος του κατεπείγοντος:

Λόγω λήξης  προθεσμίας  υποβολής του φακέλου για την υποψηφιότητα της Τρίπολης στο θεσμό  «Πολιτιστική Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα  2021

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181