Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-11-2015

Σας καλούμε την 20ην Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την μετατόπιση στύλου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
 2.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
 3.  
 4.     Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την δαπάνη εκτέλεσης της αρ. 28/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.  
 5.  
 6.      Αποδοχή για την προσφορά ελάτων για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό.
 7.      Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Φιλοξενία και τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου traveltripolis@gr».
 8.  
 9.        Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης: «Κύρωση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμών Πικερνίου και Τζίβα στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».
 10.  
 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτροδότηση Πλατείας Φιλικών».
 12.  
 13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μαντρότοιχου στην Τ.Κ. Παλαιόπυργου».
 14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών πλατείας Βαλτετσίου ΔΚ. Τρίπολης».
 15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο την 1-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 27-4-2010 (με αρ. κλήσης 2068 και Αρ. Πιν. 74) αγωγής των Πολυχρονάκου Βασιλικής κ.λ.π. (σύνολο 11 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο την 1-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 29-4-2010 (με αρ. κλήσης 2070 και Αρ. Πιν. 75) αγωγής των Κοτσιάνη Νικολάου κ.λ.π. (σύνολο 3 υπαλλήλων του Δήμου Τρίπολης) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 17. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στη Δ.Κ. Λεβιδίου.
 18.  
 19. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης.
 20.  
 21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την ενοικίαση τοποθέτηση –λειτουργία και καθαρισμό δύο (2) φορητών χημικών τουαλετών στο δημοτικό  κολυμβητήριο Τρίπολης.
 22.  
 23. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου του Δήμου Τρίπολης κατά την διάρκεια των αγώνων με την επωνυμία  ‘’10ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΑΤ’’.
 24.  
 25. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Μερκοβουνίου.
 26.  
 27. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ.  Κεραρασιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181