Αντιδήμαρχοι - Εντεταλμένοι σύμβουλοι

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, όρισε Αντιδημάρχους.

Συγκεριμένα, ορίστηκαν οι... 

  • Κανελλόπουλος Αλέξανδρος - Αντιδήμαρχος Υποδομών
  • Καρούντζου Ελένη Αντιδήμαρχος - Πολιτισμού και Τουρισμού
  • Κατσαφάνας Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Ενέργειας
  • Λαγός Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
  • Μακαρούνης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας
  • Οικονομόπουλος  Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας
  • Παπαδάτος  Ιωάννης - Αντιδήμαρχος  Δημοτικών Ενοτήτων

❖ Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Υποδομών κ. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του ανωτέρου αντιδημάρχου τον Δήμαρχο θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας κ. Μακαρούνης Δημήτριος.

----------------------- 

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

                deyatneo181