Ο Δήμαρχος Τρίπολης διακηρύσσει με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Β’ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού: 638.600,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο συμμέτοχής του στο Δίκτυο Αnna Lindh, δημοσιεύει -προς ενημέρωση των πολιτών - ανακοίνωση της Aκαδημίας Επιχειρηματικότητας η οποία διοργανώνει 5 κύκλους ανταλλαγής κατά το διάστημα Ιούνιος-Νοέμβριος 2020.  Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούνται άτομα ηλικίας 18-30 ετών, για να λάβουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και οι συμμετοχές πρέπει να γίνουν μέχρι την Κυριακή 7/6/2020.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκήρυξε συνοπτικο διαγωνισμο για την παροχή υπηρεσίων «Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης».

                deyatneo181