×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Σας καλούμε την  21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 29η Noεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Σας καλούμε την 20η Noεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19 .00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Tόπος συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 16. Παραχώρηση χρήσης χώρου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου για την πραγματοποίηση ομιλίας προς τους γονείς με θέμα : «Επικοινωνία Γονέων – Παιδιών – ο ρόλος του Γονέα»
 17.  Παραχώρηση χρήσης χώρου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών για την πραγματοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου που αφορά στην Ειδική Αγωγή με τίτλο : «Ειδική Εκπαίδευση»
 18. Παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου για την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων παραδοσιακών χορών στου μαθητές του σχολείου
 19. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 20. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020
 21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 653/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 22. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
 23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης ανοικτών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Βαλτετσίου»
 24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα Θησέας
 25. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με δίμηνη σύμβαση
 26. Παραχώρηση λειτουργίας Κοιμητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 29. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Παλαιό Δημαρχείο την 27 και 29-11-2018 στον «Γ.Σ.Α.»
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 31. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 32. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Βλαχέρνας στο «Σύλλογο των απανταχού Βλαχερναίων»

                                  

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                          

Σας καλούμε την 6η Noεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1.Aποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση υποχρεώσεων Δήμου από δικαστικές υποθέσεις και διαταγές πληρωμής                                                       

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου

3.Κατάπτωση εγγύησης πρώην μισθωτή του Δημοτικού Περιπτέρου του Πάρκου στην Πλατεία Άρεως στη Δ.Κ. Τρίπολης                                                      

4.Κατάπτωση εγγύησης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (ταβέρνα- καφενείο) στην Πλατεία της Τ.Κ. Στενού

5.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για μίσθωση χώρου αποθήκευσης των ξύλινων σπιτιών που χρησιμοποιούνται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου

6.Περί επιχορήγησης του Α.Ο. ΤΕΓΕΑΣ

7.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

8.Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

9.Οικονομική ενίσχυση

10. Επί αίτησης παραχώρησης τμήματος της πλατείας Άρεως προκειμένου να εγκατασταθεί Χριστουγεννιάτικο χωριό και παγοδρόμιο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα 2018 και Πρωτοχρονιά 2019

11. Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 953/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών

13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

15.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

16.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

17.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

18.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών

19.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

20.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ελαιοχωρίου Δ.Ε.Κορυθίου»

22.Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2018

23.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στη Δ.Κ. Τρίπολης στο «Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Αρκαδίας»

24.Διάθεση του πρώην κοινοτικού Μεγάρου της Τ.Κ. Νεστάνης για την υποστήριξη της διεξαγωγής του 3ου Αυθεντικού Φειδιππίδειου δρόμου

25.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου στη Δ.Κ. Τρίπολης στην ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

26.Περί παραχώρησης χρήσης χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αλέας

27.Οικονομική ενίσχυση

28.Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Τρίπολης» στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 3171/1061/Α3/04-06-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

29.Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Τρίπολης στην ΣΑΕ055 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

30.Σχετικά με αλλαγή συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Τρίπολης

31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών

32.Τροποποίηση απόφασης 749/2018 Δ.Σ. Τρίπολης περί «Έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων υγρών καυσίμων, λόγω αλλαγής ονόματος ενοικιαστή από Γεώργιο Παν. Δεληγιάννη και ΣΙΑ ΕΕ σε Γ. Δεληγιάννης ΑΕ & αλλαγής πλάτους εισόδου – εξόδου από 3,50 ν, σε 4,00 μ. επί της οδού Ναυπλίου 4 (ΟΤ 11β) του Δήμου Τρίπολης»

33.Έγκριση κοπής δέντρων

34.Έγκριση παραχώρησης και κοπής ελάτων για τα Χριστούγεννα

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                          

Σας καλούμε την 22α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.30 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

                deyatneo181