Κοινωνικό Παντοπωλείο


Δικαιολογητικά για αίτηση:

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  • Αντίγραφο Ε1 – Εκκαθαριστικό της Εφορίας 2020 – Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2021
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 105 που να αναφέρει ότι δεν συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα σίτισης (π.χ. Ανθρωπιστικής κρίση, Επισιτιστική Συνδρομή)

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Πλατεία Βαλτετσίου

Τηλ.: 2710225710

Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τρίτη

Ώρες λειτουργίας: 9:00 - 13:00