Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης

Από το Σεπτέμβριο 2009 έως σήμερα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης λειτουργεί σε νέο κτίριο επί της οδού Δολιανών 1, στα Κλωνατζίδικα, σε 4όροφο κτίριο (βιβλιοστάσια, αναγνωστήριο-παιδικό τμήμα, αίθουσα εκδηλώσεων και δωρεών, γραφεία).

Διαθέτει περίπου 60.000 βιβλία όλων των κατηγοριών, εξοπλισμό για Α.Μ.Ε.Α. καθώς και Η/Υ διαθέσιμους για το κοινό.

Πληροφορίες

Επισκόπου Ανθίμου και Όθωνα Τσαμπλάκου, 22132 Τρίπολη

Tηλ.: 2710-224238

E-mail: mail@vivl-tripol.ark.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.vivltri.gr/