Στάθμευση


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σ.Ε.Σ)

Το σύνολο των οδών που θα εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση, ο αριθμός των θέσεων και η κατανομή των θέσεων σε κάθε οδό διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι που είναι ο εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σ.Ε.Σ) Πινακας Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οι συνολικές θέσεις Ι.Χ. είναι στο σύνολο (289) και κατανέμονται σε όλες τις κατηγορίες του Σ.Ε.Σ.

i. Θέσεις στάθμευσης ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι θέσεις αυτές είναι (10).
ii. Θέσεις στάθμευσης ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
Οι θέσεις αυτές είναι (240).
iii. Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ
Οι θέσεις αυτές είναι (12).
iv. Θέσεις στάθμευσης μόνιμων κατοίκων του κέντρου, όπου εφαρμόζεται το Σ.Ε.Σ.
Οι θέσεις αυτές είναι (27).
v. Θέσεις στάθμευσης Δίτροχων:
Οι θέσεις αυτές είναι (30).

Δείτε τον χάρτη της Ελεγχόμενης Στάθμευσης εδώ.