Ο Δήμος Τρίπολης από 1/12/2015  υλοποιεί την Πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Τρίπολης από 1/12/2015  υλοποιεί την Πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με Κωδ. ΟΠΣ 5000936 του Ε.Π. «Πελοπόννησος  2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η προγραμματισμένη λήξη της πράξης είναι η 30-11-2020. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 827.766,13 €.

 

Στον Ξενώνα μπορούν να φιλοξενηθούν γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των 12, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών μπορεί να φιλοξενήσει έως και είκοσι γυναίκες και τα παιδιά τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, να αναπροσαρμόζεται το χρονικό διάστημα παραμονής στον ξενώνα φιλοξενίας. Λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσης και δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα και τα παιδιά της να φιλοξενηθεί με ασφάλεια παρέχοντας ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, υπηρεσίες υγείας και τις Αρχές. Διευκολύνει, επίσης, την πρόσβαση των ωφελούμενων σε φορείς για απασχόληση και εκπαίδευση. Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Διοικητικό, Παιδαγωγό και Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό. 

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών επιδιώκει, εν γένει, την ενδυνάμωση της γυναίκας για το επόμενο βήμα στη ζωή της, σε όποια απόφαση, ώστε να επανενταχθεί σε μια καθημερινότητα χωρίς βία, με ή χωρίς τον σύντροφό της. 

Ο ξενώνας εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900), και λειτουργεί συμπληρωματικά με την Πράξη: «Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Παράλληλα υλοποιούνται δράσεις προώθησης στην απασχόληση, δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Ο Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  ιδρύθηκε και λειτουργεί από την 30η Δεκεμβρίου 2013 μέσω της Ολοκληρωμένης Πράξης ΕΣΠΑ 2007-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΓΓΙΦ με τον τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας».

 

xenonas gynaikon2 afisa

tripolitsa20201 1

Tzioumis Website 348x290

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

tzioumispasxaswsto1

 

 
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

eshops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deyat

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

deyat

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

 

Menoume Tripoli 300x250

 
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181