Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23/12/2019

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σας καλούμε την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Τρίπολης, μετά από αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρίπολης σε τμήμα της οδού Οικονομίδου, εντός σχεδίου Τρίπολης.

2. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης σε τμήματα δημοτικής οδού (μεταξύ των οδών Τεγέας και Βαλαωρίτου, εντός σχεδίου Τρίπολης) & κατάλληλη σήμανση για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των μαθητών και εργαζομένων στο σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται τα ΕΠΑΛ Τρίπολης, ΙΕΚ Τρίπολης & ΣΔΕ Τρίπολης.
3. Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 325 (Πλατεία Άρεως – χώρος Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
4. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα Υ.Ε. Καφετέρια – Μπαρ ιδιοκτησίας Χασάπη Ιωάννη στην ΤΚ Κερασίτσας.
5. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα Υ.Ε. «Άλλες υπηρεσίες Εστίασης» ιδιοκτησίας Σταματόπουλου Θεόδωρου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 36 στην Τρίπολη.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181