Δεύτερη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27/01/2020

Σας καλούμε την27ηIανουαρίου2020ημέραΔευτέρακαιώρα21.00ναπροσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης,στο δεύτερο (β) όροφο,σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουπρος λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 

1. Έγκριση καταβολής δαπάνης στην ΟΤΕ Α.Ε. για υπηρεσίες καλωδίωσης στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια του έργου WiFi4Eu
2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Κοιν. Δάρα στον Σύλλογο Δαραίων Αττικής από την 14-08-2020 έως και την 16-08-2020
3. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αγίας Βαρβάρας
4. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Χωτούσας
5. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Μαινάλου
6. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σιλίμνας
7. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αλωνίσταινας
8. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Τσελεπάκου
9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δάφνης 
10. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βουνού
11. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αμπελακίου
12. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Χρυσοβιτσίου
13. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ελαιοχωρίου
14. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Λεβιδίου
15. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Λεβιδίου
16. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Δάρα
17. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης»
18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής Α΄σταδίου και κατά συνέπεια και του συνολικού καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
19. Συγκρότηση επιτροπής του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Σάγκα»
20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Συντήρηση κτιρίου και αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων για τη σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης 
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα για το έργο: Συντήρηση Υπάρχουσας στέγης, επιχρισμάτων και αντικατάσταση φωτιστικών 1ουΔημοτικού Σχολείου 
22. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επ’αμοιβή πρόσωπα
23. Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020 στο Δήμο Τρίπολης
24. Aντικατάσταση της κ. Λέλε Γεωργίας από αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΤ
25. Τροποποίηση της αρ. 688/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» Δήμου Τρίπολης
26. Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
27. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αλέας
28. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Δάφνης
29. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Πάπαρη
30. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Πιάνας
31. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Σάγκα
32. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Σάγκα
33. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κεραστάρη
34. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Στενού

                         

                                                             HΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181