Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης

Σας καλούμε την 10η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τροποποίηση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά τη στάθμευση των οχημάτων στην οδό Σπετσεροπούλου – Παπαναστασίου (εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης) και επανακαθορισμός της επιτρεπόμενης στάθμευσης στην ίδια οδό.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «καφενείο – επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» με την επωνυμία «Μακρής Δημήτριος του Νικολάου» που βρίσκεται επί της πλατείας Αγίου Βασιλείου αρ. 12 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» με την επωνυμία «Παπαγεωργάκης Ι. – Κουτσιούκος Χ. και Σια Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 36 στην Τρίπολη.
  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (καφετέρια – μπαρ – εστιατόριο)» με την επωνυμία «Οικονόμου Δ. – Μανιάτης Α. & Σια Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 5 στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ