Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 17/02/2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 4 το απόγευμα στο Πνευματικό κέντρο της πόλης, με τα ακόλουθα 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Σας καλούμε την 17η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2019.
  2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου έτους 2020.
  3. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
  4. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
  5. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας της πρώην Κοινότητας Μάκρης.
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης».

                                   H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181