Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 18/03/2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 18 Μαρτίου και ώρα 20:00 το απόγευμα στο Πνευματικό κέντρο της πόλης, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Σας καλούμε την 18η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Δημητρίου Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στον πρώτο (α) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού υδραυλικών εγκαταστάσεων για την βελτίωση των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Δήμου Τρίπολης»
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την βελτίωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Δήμου Τρίπολης»
 3. Εκμίσθωση του ακινήτου «Δημοτικός Φούρνος» στην Κοιν. Σταδίου
 4. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βλαχέρνας
 5. Υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΤ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης από τις νέες γεωτρήσεις έως την δεξαμενή στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς
 7. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχ/σης απορριμμάτων Δ. Τρίπολης – Α φάση, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
 8. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μανδρότοιχου πέριξ χώρου παιδικής χαράς αθλητικών χώρων Τ.Κ. Μάναρη ΔΕ Βαλτετσίου
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων, για την σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης
 10. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Τζεμπετζή Γιαννούλας και Τζεμπετζή Ολυμπίας με Κ.Α. 36001021056, στην πράξη εφαρμογής, πολεοδομικής ενότητας «ΣΤΑΔΙΟ», επέκτασης σχεδίου πόλης Τρίπολης
 11. Έγκριση υπογραφής Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030
 12. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τρίπολη 2021»
 13. Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και διαμορφώσεις στην Τ.Κ. Μάναρη Δήμου Τρίπολης»
 14. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
 15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Λεβιδίου στην Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ»

 

Επισήμανση:

Μετά τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού, παρακαλείσθε όπως η προσέλευση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  περιοριστεί μόνσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων (με σχετικά θέματα) καθώς και σε ελάχιστους εργαζόμενους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. (ΦΕΚ Τεύχος Α΄55/11.3.2020)

Η  συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημητρίου Μητρόπουλου. 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ