Ανακοίνωση για Τ.Α.Π.

Ανακοίνωση για Τ.Α.Π.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4674/2020 παρατείνεται  η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτητών για την διόρθωση των τετραγωνικών των ακινήτων ήτοι κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών και ακάλυπτων χώρων, νόμιμων ή τακτοποιημένων αυθαίρετων μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη:

α)την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού και

β)την αρ. πρωτ. 7545/16-03-2020 Απόφαση Δημάρχου Τρίπολης περί αναστολής εξυπηρέτησης κοινού από 16-03-2020 έως 27-03-2020,

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αλλά εάν επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών   https://tetragonika.govapp.gr/ για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Τρίπολη 17-03-2020

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

                                                         

Τσαγκαρέλης Αντώνιος

                deyatneo181