«Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς - Φάση Α»

Στη δημοσιότητα δίνεται η ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α», με προϋπολογισμό μελέτης 241.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Διαβάστε το συννημένο αρχείο.
Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181