Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δήμος Τρίπολης | Ο πίνακας των έργων ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Τρίπολης δίνει στη δημοσιότητα τον πίνακα των έργων ΕΣΠΑ, με τα στοιχεία περιγραφής, τον προϋπολογισμό, το ταμείο συγχρηματοδότησης και το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά έργο.

 neospinakasespa20

Συνημμένα αρχεία: