Πρόσκληση Δ.Σ. 10/08/2015

Σας καλούμε την  10η Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Παράταση διάρκειας σύμβασης εκμίσθωσης γραφείων.
 2. Παράταση προθεσμίας του έργου : «Οδοποιία Δ.Ε.Τρίπολης».
 3. Εκμίσθωση του 2ου ορόφου του κτιρίου του πρώην Παιδικού σταθμού της Τ.Κ. Κανδήλας.
 4. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών αντικαταστάσεις λαμπτήρων στις Δ..Ε. του Δήμου Τρίπολης.
 6. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων που αφορούν την περιοχή του Μαινάλου.
 7. Περί συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στο CLLD/LEADER- Ανατολικής Πελοποννήσου.
 8. Διαγραφή προσαυξήσεων
 9. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης.
 10. Μεταφορά στύλου και τοποθετήσεις φωτιστικών σωμάτων.
 11. Ηλεκτροδότηση πίλαρ έργου.
 12. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ.κ. Δημητρακόπουλο Βασίλειο, Παναγιώτη, Νικολάου και Χαμπηλωμάτη Άννα για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 13. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Καραλέκα Βασιλείου.
 14. Απ’ ευθείας εκμίσθωση διαμερίσματος στην Αθήνα.
 15. Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος στο ΝΠΔΔ και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.
 16. Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τρίπολης».
 18. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου για χώρο υποδοχής – φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενων οδών ΔΕ Μαντινείας».
 20. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Παρθενίου» και καθορισμός των όρων κατασκευής του.
 21. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 22. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 531/2012 απόφασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως προς τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης.
 23. Τροποποίηση της υπ.αριθ. 1068/2013 απόφασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.
 24. Μίσθωση χώρου για καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
 25. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ Μπουγατιώτη Ελευθερία για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 26. Αποδοχή χρηματοδότησης από πρόστιμα ΚΟΚ.
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6111 με τίτλο : «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
 28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας γευμάτων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης.
 29. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Στενού.
 30. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση των πανελληνίων αγώνων ping- pongμε την επωνυμία «JUNIORTRIPOLISPING-PONGOPEN 2015» στις 22/8/2015.
 31. Διοργάνωση- Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15/8/2015 στην Τ.Κ. Μαυρίκι Δ.Ε.Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
 32. Εκμίσθωση καταστήματος στην Τ.Κ. Καμαρίου.
 33. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μουζακιωτών.
 34. Περί επιχορήγησης του Προοδευτικού Συλλόγου Νεστάνης.
 35. Περί επιχορήγησης του Π.Α.Ο. Κανδήλας ΔΕ Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης
 36. Διοργάνωση- Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Αγριακόνας Δ.Ε. Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης.
 37. Συμμετοχή στη διοργάνωση εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου 2015 στην Τ.Κ. Δάρα Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης από 14 έως και 16/8/2015.
 38. Διοργάνωση εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Κώμης Δ.Ε.Λεβιδίου  στις 14 και 15 Αυγούστου 2015.
 39. Έγκριση της με αριθμό 441/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης με θέμα: «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2015».
 40. Οικονομική ενίσχυση.
 41. Οικονομική ενίσχυση.
 42. Οικονομική ενίσχυση.
 43. Οικονομική ενίσχυση.
 44. Οικονομική ενίσχυση.
 45. Οικονομική ενίσχυση.
 46. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων λόγω αλλαγής ΦΠΑ.
 47. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θανιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
 48. Παράταση προθεσμίας της μελέτης «Σχέδιο Χωροταξικής Ανάπτυξης Δήμου Τριπόλεως και περιαστικής περιοχής – ΓΠΣ Δ.Τρίπολης.
 49. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Δαβιωτών.
 50. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης για τη γιορτή της πατάτας στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Κορυθίου Δήμου Τρίπολης στις 30/8/2015.
 51. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σύλλογος Φίλων της Σκιρίτιδας».
 52. Έγκριση της κατασκευής του έργου : «Αντιστήριξη δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Σιλίμνας» από ιδιώτη.
 53. Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της αποτομής τίμιας κεφαλής Ιωάννη του Προδρόμου στην Τ.Κ Δόριζας ΔΕ Βαλτετσίου Δήμου Τρίπολης στις 28-29/8/2015.
 54. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Παρασκευοπούλου Ασημίνας του Παναγιώτη (Καφετέρια – Μπαρ ) στην Τ.Κ Λεβιδίου.
 55. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Παρασκευοπούλου Ασημίνας του Παναγιώτη (Ψητοπωλείο- ΕΙστιατόριο ) στην Τ.Κ Λεβιδίου.
 56. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Στραβούλη Παναγιώτη του Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Λεβιδίου.
 57. Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 360/2015 που αφορά εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου για το έτος 2015.
 58. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας : «Διαχείριση (μεταφορά και επεξεργασία σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                deyatneo181