Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης έτους 2021


Στην κατάρτιση του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 προχώρησε με ομόφωνη απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. Επίσης, η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση, στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181