Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (22/12/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο :2713-600420
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίπολη 18-12-2020
Αριθ. Πρωτ.: 36008

ΠΡΟΣ
1) Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δ. Τρίπολης
2) κ. Δήμαρχο Τρίπολης
3) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης
4) Επικεφαλής παρατάξεων
5) κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H
Σας προσκαλούμε την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα
11:00΄ έως 13:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο
κάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων) της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Τ.Κ. ΔΟΡΙΖΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α.).
2. Περί παράτασης διάρκειας ισχύος της υπηρεσίας: «Σύστημα ηλεκτρονικής
διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων Δήμου Τρίπολης».
3. Περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Τρίπολης»
4. Εκμίσθωση των υπ’ αριθ. 16 & 18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς στην
Πλατεία Βαλτετσίου στην Κοινότητα Τρίπολης.
5. Εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 05 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς στην
Πλατεία Βαλτετσίου στην Κοινότητα Τρίπολης.
6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα
Μονομελές B΄.) κατά τη δικάσιμο της 19-1-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά
από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ.
.ΚΛ1183/1-7-2020, Αρ. Πιν. 4, Αρ. Καταχ. ΠΡ346/5-11-2019) προσφυγής της
«ΠΕΝΤΕ Α.Ε. S/M ΓΑΛΑΞΙΑΣ» κατά του Δήμου Τρίπολης.
7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα
Μονομελές Β΄.) κατά τη μετά από αναβολή δικάσιμο της 19-1-2021, ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς
αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ900/21-5-2020, Αρ. Πιν. 7, Αρ. Καταχ. ΠΡ168/24-7-2013)
προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS» (ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.) κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την
Α342/2020 προδικαστική).
8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
παρασταθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη
δικάσιμο της 22-1-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή
ματαίωση ορισθησομένη, για την επανάληψη της συζήτησης και την έκδοση
οριστικής απόφασης της με αρ. καταθ. 76/2018 αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου
Τρίπολης.
9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη
δικάσιμο της 15-1-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή
ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 4-11-2020 και με αρ.
καταθ. 406/2020 αγωγής ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης.
10.Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να
παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα
Μονομελές Β΄.) κατά τη μετά από αναβολή δικάσιμο της 19-1-2021, ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς
αντίκρουση της με αρ. καταχ. ΠΡ/15-3-2017, αρ. πιν. 13 προσφυγής ιδιώτη
κατά του Δήμου Τρίπολης. (Μετά την Α417/2020 προδικαστική).
11.Απαλλαγή υπολόγου
12. Απαλλαγή υπολόγου
13.Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών
14. Χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς
του Δήμου Τρίπολης
15. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων»
(Αρ. πρωτ: ΕΜΠ 117/15-12-2020)
16. Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου Τρίπολης.
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση
κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.


 Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των
εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο e - mail : oikonomikiepitropitri @ gmail. com , κατά το διάστημα
διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181