Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης (30/12/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τηλέφωνο :2713-600420

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        

        

                        Τρίπολη 24-12-2020                         

                        Αριθ. Πρωτ.: 36593

                                                         

 ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τρίπολης

κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης

Επικεφαλής παρατάξεων

κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας προσκαλούμε την 30η Δεκεμβρίου  2020, ημέρα  Τετάρτη  και από ώρα 09:00΄ έως 11:00΄, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού, για τον διαγωνισμό της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης»

Περί έγκρισης Πρακτικού ΙΙ για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20»

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Τρίπολης με τον τίτλο "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ”  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  ΑΤ 06 του  ΧΠ «Αντώνης Τρίτης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του «Πάρνωνας Α.Ε.» στο πλαίσιο πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ 06 του  ΧΠ «Αντώνης Τρίτης

Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, εκμίσθωσης του ισογείου καταστήματος του δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Λίμνης

Έργα επέκτασης ηλεκτροφωτισμού Δήμου Τρίπολης

«Έγκριση πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος»

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Βουρβούρων

 Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Γαρέας

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Παλαιόπυργου

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Ριζών

«Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών»

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Περθωρίου

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.                                  

       

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

 ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ  Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                                                                                            

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181