Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (27/1/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 22 -1-2021

Αρ. Πρωτ: 1948

 

ΠΡΟΣ :

κ. Δήμαρχο Τρίπολης

κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 27η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

Συζήτηση επί αιτήματος που έχει τεθεί στη ΡΑΕ για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Μαίναλο.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Αποδοχή δωρεάς εταιρείας: ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Τοποθέτηση ταμπλό (πλαίσιο) για διαφήμιση στην πλατεία Πετρινού

Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για κατάλληλη σήμανση σε τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους εμπρός από τη IV Μεραρχία ΠΖ- ΔΙΚΕ και το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης στην Κοινότητα Τρίπολης

Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (σνακ μπαρ- μεζεδοπωλείο- ουζερί- Καφέ ποτηράκι) ιδιοκτησίας της κ. Λυμπεροπούλου Κωνσταντίνας του Χρήστου που βρίσκεται επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 7 στην Τρίπολη

Λύση μίσθωσης του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Φαλάνθου

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας κάτω των 5.869,41 € για το έτος 2021

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Αποδοχή επιχορήγησης που κατανεμήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους»

«Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Τρίπολης»

«Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Τρίπολης»

«Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών Δήμου Τρίπολης»

Μέτρα στήριξης των προσφύγων

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2020

Σημείωση : Οι εισηγήσεις που αφορούν στα 1 ,  9 , 10  και 11  θέματα θα σας αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

                                        H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181