"Συντήρηση δημοτικών σχολείων Δ. Τρίπολης"

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου: Συντήρηση δημοτικών σχολείων Δ. Τρίπολης, με προϋπολογισμό μελέτης 169.568,00 €.

Για να διαβάσετε όλα τα σχετικά αρχεία του έργου, πατήστε ΕΔΩ.

                deyatneo181