«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης»


Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης», με προϋπολογισμό μελέτης 1.400.000,00 €.

Όλα τα σχετικά αρχεία για το εν λόγω έργο, θα βρείτε ΕΔΩ.

                deyatneo181