Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (22/2/2021)


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 18-2-2021

Αρ. Πρωτ: 4587

ΠΡΟΣ :

κ. Δήμαρχο Τρίπολης

κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

κ. Νικολόπουλο Παναγιώτη Πρόεδρο της Ένωσης Προέδρων Δήμου Τρίπολης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε την 22α Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 

Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Περθωρίου

Διόρθωση της υπ’αρ.354/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου: «Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ευάνδρου

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Κερασιάς

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Τζίβα                                      

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181