«Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Τεγέας»

Το σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Τεγέας», εκτιμώμενης αξίας 49.104,00 € (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Τρίπολης.

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία. 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181