"Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κυβικών με σύστημα πλύσης κάδων"

Τη διακήρυξη για την "Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14 κυβικών με σύστημα πλύσης κάδων" έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Τρίπολης.

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181