Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (29/3/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 24-3-2021

Αρ. Πρωτ: 7628

 

ΠΡΟΣ :

Ø  κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø  κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø  κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø  κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø  κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανση και καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των οικισμών Μαγούλα και Γιοκαρέικα της ΔΕ Τεγέας του Δήμου Τρίπολης.
 2. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανση στο οδικό δίκτυο του οικισμού Νεστάνης  της ΔΕ Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης.
 3. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης για τις υδροφόρες του Δήμου Τρίπολης, σε τμήμα της οδού Δαβάκη, εντός σχεδίου Τρίπολης.
 4. Έγκριση κοπής δέντρων
 5. Έγκριση κλάδευσης και κοπής δέντρων
 6. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 7. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 8. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 9. Σχετικά με την ονομασία ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 970, 971 και 972
 10. Περί αιτήματος κ. Δημοσθένη Σωτηρόπουλου για ονοματοδοσία οδού
 11. Σχετικά με ονομασία οδού
 12. Παράταση μίσθωσης Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. με Α.)
 13. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Καρδαρά
 14. Χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών
 15. Πρόσληψη προσωπικού για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης
 16. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, με τις διατάξεις των άρθρων 211 & 212 του ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης, συνολικού εμβαδού 654,54 τ.μ, προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο "Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς Πανεπιστήμιο Πελ/σου", στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τρίπολης
 17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Τρίπολης».
 18. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και επιχορηγήσεων του Δήμου

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

                deyatneo181