Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ σε ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ ΕΔΧ αυτοκίνητο

Με απόφαση που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Τρίπολης και σε άλλους φορείς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει την υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Δευτέρα 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τις οποίες ζητείται άδεια, και τον αριθμό τους ανά έδρα. Οι έδρες - διοικητικές μονάδες ΕΔΧ αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας σύμφωνα και με την παράγραφο 2 παρ. α του άρθρου 83 του Ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α΄) και την υπ’ αριθμ. 340/29-7-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιγράφονται στην απόφαση αυτή.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση, στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181