"Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου" | Η απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, με τις διατάξεις των άρθρων 211 & 212 τον ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης, συνολικού εμβαδού 5.654,54 τ.μ, προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο "Διαπλάτυνση οδού Καραϊσκάκη προς Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου", στην εκτός σχεδίου περιοχή τον Δήμου Τρίπολης, όπως αποτυπώνεται στο από Ιούνιος 2020 συνημμένο κτηματολογικό διάγραμμα, κλίμακας 1:1000, της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας τον Δήμου Τρίπολης.

Διαβάστε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία:

                deyatneo181