Αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

11/05/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛHΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος για το χρονικό διάστημα από 17 Ιουνίου 2023 έως 12 Αυγούστου 2023.

Δικαιούχοι είναι τα παιδιά που είναι δημότες του Δήμου Τρίπολης και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2011 έως και το έτος 2016 (ηλικίας 7-12 ετών).

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17/6/2023 ΕΩΣ 25/6/2023 ΑΓΟΡΙΑ ………………… 8–10 ΕΤΩΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25/6/2023 ΕΩΣ 03/7/2023 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ……………... 8-10 ΕΤΩΝ

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 03/7/2023 ΕΩΣ 11/7/2023 ΑΓΟΡΙΑ ………………. 10-12 ΕΤΩΝ

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 11/7/2023 ΕΩΣ 19/7/2023 ΚΟΡΙΤΣΙΑ …………….. 10-12 ΕΤΩΝ

5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 19/7/2023 ΕΩΣ 27/7/2023 ΑΓΟΡΙΑ ……………….. 10-12 ΕΤΩΝ

6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27/7/2023 ΕΩΣ 04/8/2023 ΚΟΡΙΤΣΙΑ …………….. 10-12 ΕΤΩΝ

7η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 04/8/2023 ΕΩΣ 12/8/2023 ΑΓΟΡΙΑ&ΚΟΡΙΤΣΙΑ … 7 - 8 ΕΤΩΝ

Η αναχώρηση των παιδιών για την κατασκήνωση θα γίνεται με λεωφορείο του Δήμου από το Γήπεδο του Αστέρα στις 8:00 το πρωί και θα επιστρέφουν στον ίδιο χώρο στις 10:30 – 11:00 το πρωί.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση όπου όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά (Υπόδειγμα επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
  2. Το έντυπο «ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ - ΤΡΙΑΣ» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο υποχρεωτικά από τον γιατρό και από τον γονέα (Υπόδειγμα επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
  1. 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  1. 4. Φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου γονέα, όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
  1. 5. Εκκαθαριστικό ή Φορολογική Δήλωση που αφορά το έτος 2021 ή 2022.
  1. 6. Εάν υπάρχει διαζύγιο φωτοτυπία απόφασης επιμέλειας τέκνου.

Τα σχετικά έντυπα είναι συνημμένα στην ανακοίνωση την οποία μπορείτε να αναζητήσετε:

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr)

β) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και

γ) στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης.

Οι Αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη και Αταλάντης) το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους ατομικά εφόδια σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση.

Διευκρινίσεις :

-Σε περίπτωση πληρότητας σε κάποια κατασκηνωτική περίοδο θα διενεργείται κλήρωση έτσι ώστε να μετακινούνται αυτόματα τα παιδιά σε αντίστοιχη κατασκηνωτική περίοδο όπου θα υπάρχει κενό.

-Σε περίπτωση πληρότητας σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους θα γίνεται η επιλογή με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα ή τη φορολογική δήλωση που αφορά το έτος 2021 ή 2022.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2713600425, 2713610456, 2713600480,2713600479

Συνημμένα :

  1. 1. Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης
  2. 2. Έντυπο «Καρτέλας Κατασκηνωτή»
  3. 3. Έντυπο Ατομικά Εφόδια

Τα σχετικά αρχεία, θα βρείτε ΕΔΩ.