Ανακήρυξη συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

04/10/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακήρυξη συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Η Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης γνωστοποιεί τους συνδυασμούς υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν για τον Δήμο Τρίπολης και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Το αρχείο για τον Δήμο Τρίπολης

Το αρχείο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου