Ανακοίνωση

06/03/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. & Y.ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τρίπολη
Ταχ. Κώδ. : 22132
Πληροφορίες: Παρασκευοπουλου Μαρία
Τηλ. : 2713610426

Τρίπολη, 23-2-2023

Αριθ. πρωτ.: 5518

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει ότι με την υπ΄ αριθμ. 66/2023 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης «Γνωμοδότησε επί αιτήσεως του κ. Αντωνίου Γεωργίου σχετικά με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης φερόμενης ιδιοκτησίας του επί της ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 227 & 229 του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε συμμόρφωση με την υπ΄ αρ. Α481/2020 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης».

Παρακαλούνται οι τυχόν θιγόμενοι, σε προθεσμία 15 ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης στον τύπο, να προσέρχονται στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Υ. Δόμησης Δήμου Τρίπολης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λαμβάνουν γνώση του σχεδίου και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ