Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 Δήμου Τρίπολης

19/01/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 Δήμου Τρίπολης

Yποβολή αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Τρίπολης, για πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χρονικής περιόδου 2023 – 2024».

Τα αρχεία της ανακοίνωσης, διαβάστε εδώ.