Άσκηση δραστηριοτήτων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης από υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης

10/01/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άσκηση δραστηριοτήτων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης από υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης

Αναρτήθηκε απόφαση που αφορά την άσκηση δραστηριοτήτων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης από υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τρίπολης.

Διαβάστε αναλυτικά, εδώ.