ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 0757 ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

14/06/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ 0757  ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΕΠ 0757 της Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης, στην Κοιν. Σταδίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 15-06-2023 και λήγει στις 04-07-2023. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται εκπρόθεσμη.

Περισσότερα, διαβάστε εδώ.