Κέντρο Κοινότητας | Αλλαγή προγραμματισμένης κίνησης

28/03/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κέντρο Κοινότητας | Αλλαγή προγραμματισμένης κίνησης

Ενημέρωση

Η προγραμματισμένη κίνηση (29/3/2024) στον Δήμο Τρίπολης, μεταφέρεται λόγω άδειας του οδηγού της
κινητής μονάδας, από τις 29/3/2024, για την Δευτέρα 1/4/2024.